看看十库kksk.org

老熊解读《战国策》:片语间倾覆天下的中国智者

 • 1
 • 下一页
 • 末页
 • 页码:
 • 作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:26
  本来没有打算单独发帖,不过既然已经攒了不少字了,大家又觉得<战国策>的气氛和俺原来那个帖的风格不大一致,那俺就把<战国策>这部分拿出来单开一帖.

  喜欢看的请留个爪,当然由于俺水平有限,难免出现历史事实有错误或者译文不大准确的情况,欢迎大家指正.觉得俺写得不好,也欢迎大家拍砖,如果想聊天的话,还是回咱那个水楼吧.

  PS:请管理员手下留情,不要把俺这个帖转到别处,八卦的宗旨不是啥都能说么?您要是转走了,俺还得费劲再发一回.

  PS的PS:老熊头回开讲这么严肃的题材,大家拍砖的时候下手轻点,俺这儿跟您作揖了,转圈,打滚~~~~~~~
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:27
  保持自沙好传统
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:34
  君不见,东海老叟辞荆妻,后车遂与文王亲,八百诸侯不期聚,白鱼跃舟涉孟津.牧野一战血漂橹,鹰扬伟烈冠武臣.又不见:高阳酒徒起草中,长揖硭砀隆准公,高谈王霸惊人耳,辍洗延坐钦英风,东下齐城七十二,至今无人能继踪.

  二人功业尚如此,今日谁肯复称雄?

  一曲歌罢,待俺为您慢慢道来.
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:38
  卷一,东周卷

  第一个故事:秦兴师临周求九鼎

  原文:

  秦兴师临周而求九鼎,周君患之,以告颜率。颜率曰:“大王勿忧,臣请东借救于齐。”
  颜率至齐,谓齐王曰:“夫秦之为无道也,欲兴兵临周而求九鼎,周之君臣内自尽计:与秦,不若归之大国。夫存危国,美名也;得九鼎,厚宝也。愿大王图之!”齐王大悦,发师五万人,使陈臣思将以救周,而秦兵罢。
  齐将求九鼎,周君又患之。颜率曰:“大王勿忧,臣请东解之。”
  颜率至齐,谓齐王曰:“周赖大国之义,得君臣父子相保也,愿献九鼎。不识大国何途之从而致之齐?”齐王曰:“寡人将寄径于梁。”颜率曰:“不可。夫梁之君臣欲得九鼎,谋之晖台之下,少海之上,其日久矣,鼎入梁,必不出。”齐王曰:“寡人将寄径于楚。”对曰:“不可。楚之君臣欲得九鼎,谋之于叶庭之中,其日久矣。若入楚,鼎必不出。”王曰:“寡人终何途之从而致之齐?”颜率曰:“弊邑固窃为大王患之。夫鼎者,非效醯壶酱甀耳,可怀甀挟挈以至齐者,非效鸟集乌飞、兔兴马逝,漓然止于齐者。昔周之伐殷,得九鼎,凡一鼎而九万人挽之,九九八十一万人,士卒师徒器械被具,所以备者称此。今大王纵有其人,何途之从而出?,臣窃为大王私忧之。”齐王曰:“子之数来者,犹无与耳。”颜率曰:“不敢欺大国,疾定所从出,弊邑迁鼎以待命。”齐王乃止。
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:43
  译文:

  秦国兴兵进逼周国,想要走象征天子地位的九鼎,周国君主很害怕,向大臣颜率问计。严率说:“大王你不必担心,我可以去向齐国借救兵”
  颜率到了齐国,跟齐宣王说:“秦国的所作所为非常无理,他们现在竟然要用发动非正义战争来抢象征天子权威的九鼎。我们周国上下一起搅尽脑汁也没想出什么办法,但是与其向秦帝国主义的霸权低头,还不如给象您齐国这样的大国。而象这样,让处于亡国危难之中的周国安定下来,是很了不起的美名,得到象征天子权威的九鼎,是占了北冰洋石油那么大的大便宜。大王您应该琢磨一下怎么打这么大的一桌麻将。”
  齐王美得直冒鼻涕泡。发五万雄师,让名将田忌率领去解救周国,秦国听说齐国发兵了,不愿意把冲突扩大化,于是就退兵了。
  齐将来要九鼎,周国君主又很害怕(话说这位周王这个在这个事件中除了“患之”就没有别的表现了,就算是跑龙套,这个态度也太不敬业了,罚他不准领盒饭)。颜率又说:“大王您不用担心,我去东边解决这件事就是了。”
  颜率又跑到齐国,对齐王说:“我们周国依靠齐国维和部队的援助,得以没有被灭亡,现在为了感谢您遍,我们愿意把九鼎双手奉上,不知道齐国打算从哪条路把九鼎运回来呢?”
  齐王说:“我正想向梁(即魏,因为后期迁都到梁城故名)借道。”
  颜率一脸着急的神色说:“不中啊大王,梁王想得到九鼎已经很久了,他们一直在晖台之下沙海之上,这可不是一天两天的事了,九鼎一进梁国就出不来了。”
  齐王想了想,觉得梁国确实不是什么好东西,就问:“那向楚国借道如何呢?”
  颜率大惊失色,双手连摆道:“不中啊大王,您以为楚国君主就不想要九鼎了吗?他们举国上下在叶庭(即章华台)成天到晚算计呢,九鼎入楚一样是肉包子打狗。”
  齐宣王也不算太二,到这个时候也明白周国是啥意思了,怒道:“那你给个明白话吧,到底从哪条路运,我才能见着你们家那几个破垃圾桶?”
  颜率一脸忧虑地说:“我们也一直替您头疼这件事呢。话说鼎这个东西,它可不是醋壶酒瓶酱坛子,能揣怀里偷摸送过来。也不是鸟兔骡子马,能自己溜达到齐国来。想当初周武王伐纣取得胜利,抢到了这九个鼎,为了把这九个破玩意儿弄回自己家,动用了九九八十一万人,每个鼎用九万人来牵引,这还不算备用的工具和用于警戒的部队。现在大王您想找这么多人可不容易啊,就算您能找得着这么多人,你又从哪条路走捏?这可真是愁死我了。”
  齐王算是彻底明白了,冷笑了一声说:“你说来说去,不就是不打算给么?”
  颜率严肃地说:“你这是哪儿的话,我们周国怎么敢欺骗大王您捏?您麻利儿的制定好运输路线,或者赶紧找EMS、UPS、DHL之类服务业帮您制定方案,我们周国一定把九鼎洗干净了等着您来搞。”
  齐国只能拉倒算球了。
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:45
  背景综述:

  在这个事件中,颜率利用的就是诸侯列国对九鼎象征意义的忌惮。

  九鼎其实只有象征性的意义,能不能称王称霸归根结底还是要靠实力。在当时的国际环境中,秦的力量处于优势,但他们并没有获得任何“名份”,所以他们才会觊觎象征天子权威的九鼎,这件据说是大禹所铸的,象征着拥有华夏九州的宝物如果落入他们的手中,在未来的国际关系中他们就能够给的强权抹上一层正义色彩。
  当然诸侯各国对这个形势也是隐约有所了解的,一方面,他们都对九鼎垂涎三尺,恨不得抓住任何可能的机会把九鼎收入自己囊中。可另一方面,他们都害怕其他强国通过搞到九鼎而拥有大义,使自己在国际事务中处于不利的地位。从这点上来讲,不得已而求其次,既然大家都害怕九鼎落入其他强国之手,那九鼎就不如留在象东周这样对大家没有实际杀伤力的小国手里。颜率正是利用了诸侯这一共识,最终让九鼎留在了东周。
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:48
  熊评:

  把人卖了,还让人替自己数钱,这种事估计在现实中比较难遇到,不过象颜率这种把齐王插个草标卖掉了还装一副“俺素诚心为您服务”的嘴脸,不光嘴皮子够利落,脸皮也得够厚。也算个很了不起的人才了。
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:52
  第二个故事:秦攻宜阳

  原文:

  秦攻宜阳,周君谓赵累曰:“子以为何如?”对曰:“宜阳必拔。”君曰:“宜阳城方八里,材士十万,粟支数年,公仲之军二十万,景翠以楚之众临山而救之,秦必无功。”对曰:“甘茂,羁旅也,攻宜阳而有功,则周公旦也;无功,则削迹于秦。秦王不听群臣父兄之义,而攻宜阳,宜阳不拔,秦王耻之。臣故曰‘拔’。”君曰:“子为寡人谋,且奈何?”对曰:“君谓景翠曰:‘公爵为执圭,官为柱国,战而胜,则无加焉矣;不胜,则死。不如背秦。援宜阳,公进兵,秦恐公之乘其弊也,必以宝事公。公中慕公之为己乘秦也,亦必尽其宝。’”
  秦拔宜阳,景翠果进兵。秦惧,遽效煮枣,韩氏果亦效重宝。景翠得城于秦,受宝于韩,而德东周。
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:53
  译文:

  公元前308年,秦武公派大将甘茂进攻韩国西陲重镇宜阳(今天洛阳西南宜阳县西北洛河北岸的韩城镇)。
  周王问自己的臣子赵累:“你觉得他们这一仗结果如何捏?”
  赵累一副神棍的德行道:“宜阳一定会被攻克的。”
  周王不屑一顾地说:“宜阳城方圆有八里(在当时算大城市),有战斗力的士兵就有十万,堆的粮食够吃好几年的。韩相公仲手下另有二十万大军。楚将景翠率领大军,驻扎在附近的熊耳山麓,随时可以给他们提供支援。秦国这次肯定没戏,您就甭忽悠了。”
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:54
  赵累捻了捻自己几绺老鼠胡子,自信满满地说:“秦国统军的将领是甘茂,甘茂是啥人您不会不知道吧?他可是个楚国人,要是这小子把宜阳给整下来,他的功劳大大的,差不多能混到周公旦或者蒙哥马利那样的地位,要是打不下来,那他可现眼了,从此以后在秦国就混不下去了。秦王(没死还没有谥号,不能叫秦武公)不听群臣的劝说,违背王族元老们的意志,死皮赖脸非打宜阳不可,要是打不下来,那他可也就丢了大FACE了。所以要我说,这个宜阳,早晚是秦国盘子里的菜。”
  周王有点兴趣了,问:“那依你看,咱们应该咋办才能捞着点便宜呢?”
  赵累说:“您可以派个人去跟景翠说:‘你的爵位已经到执圭了,官也当到了柱国,要是开战的话,即使打赢了也升不了官,可是输了的话就是死罪了。不如欺骗一下秦国,然后发兵去救宜阳,只要你大军一动,秦国必然会害怕你趁着秦兵疲惫从他们背后捅一刀,他们就会拿出金子银子房子车子来贿赂你,韩相公仲也会因为你救援宜阳的行动而感谢你,估计给你开张有8个零的支票都不成问题。’”
  秦国攻克宜阳后,景翠果然发兵进逼宜阳,秦国由于害怕就把魏国割让给自己的飞地煮枣送给了景翠,韩国也因为感激他,送了他不少宝贝。景翠怀里揣着秦国的地契,手里拎着韩国的土产,吃水不忘挖井人,当然非常感激东周。
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 19:59
  背景综述:

  这篇文章其实有很多背后的东西没有交代清楚,比如为什么秦有决心攻下宜阳就一定能成功,韩国其他的部队应该会受到秦军其他方向上的牵制,未必能救援宜阳,如果秦军连这个都做不到,那也就根本称霸不了,但楚军的援助呢?
  原来在此前的公元前312年,秦连续在丹阳了蓝田两次击败了楚军,夺取了楚国的汉中,楚国虽然连遭失败,却并没有真的臣服,在以后的几年里他们一直试图联合齐韩进攻秦国收复失地。但在这个时候,楚国的主要前进方向是向东,他们大约在两年以后正式吞并了越国,部署在北方的部队只是想起到牵制作用,让秦发展的脚步不要那么快,并不是真的想跟秦干一仗。
  如果出于楚国的利益考虑,当然不希望秦国夺取韩国西部的重要据点宜阳,但对于统军的将领而言,大概他的真实想法就象赵累说的那样,跟秦军交战,赢了自己没有好处,输了要倒大霉。那么他很可能以各种借口拖延不出。赵累的意思,其实就是让周王给景翠指一条个人利益最大化的明路,并让景翠在获利之后感激东周。他的计策果然获得了成功:秦如愿以偿攻克了宜阳,但兵锋已疲,不敢再和楚军开战,于是送给景翠一座小城。韩因为楚国出兵,也给景翠送上了谢礼。景翠听从了东周的建议,先假装置身事外,然后突然发力,作出威胁秦军的势态,没有真的开战,但从两边都获得了好处,因此而对东周感恩戴德。

  PS:这个故事应该发生在第一个故事之前,秦武公就是在这一仗以后到西周观摩九鼎的时候,跟手第下俩二愣子吹牛B吹上火了,非要去试举九鼎中的秦鼎,结果鼎倒下来把他大腿PIA掉了,当天晚上就挂了。之后秦才向周索要九鼎。
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 20:04
  熊评:

  当局者迷,旁观者清。景翠身在局中,利益交关,进怕吃败仗挨罚,退怕秦国获得的利益太大,那样他一样会失去楚王的信任。赵累身在局外,顺势一拨,整个局势就完全不同了。所以无论什么时候,脑筋清醒是最重要的。千万不要学刷卡时为零,仗打输了固然没好果子吃,打赢了跟北极熊结下死仇,他日子也未必好过。
  作者:或躍在渊 时间:2008-10-16 20:07
  第三个故事:东周与西周战

  原文:

  东周与西周战,韩救西周。为东周谓韩王曰:“西周者,故天子之国也,多名器重宝。案兵而勿出,可以德东周,西周之宝可尽矣。”

  译文:

  东周公和西周公开战,韩国准备出兵救援西周。有人替东周公去游说韩王说:“周天子居住在西周,他们手里有得是宝贝有得是钱。你应当先按兵不动,这样东周公会感激您,西周为了得到您的救援,会拼老命地把他们兜里的银子,库里的宝贝往您手里塞。”
 • 1
 • 下一页
 • 末页
 • 页码:
 • 文章信息
  • 作者:或躍在渊5
  • 来自:天涯-娱乐八卦 前往来源
  • 【活跃70天 / 跨度224天】
  • 开贴:2008-10-16 19:26
  • 更新:2009-05-29 00:47
  • 阅读:27706 回复:977 楼主:491
  • 字数:约175千字
  • 图片:1
  • TXT打包下载
  • 宽窄切换:【
  • 背景颜色:【
  • 文字大小:

  相似帖子